01

JK9寻人胸背
专为寻人而生

创新的JK9寻人胸背带现在已经有了新的设计以及其他功能。 在开发JK9寻人胸背时,我们的主要目标是创造一款能够满足所有需求的专业胸背带,例如那些寻人犬协会和救援犬,以及视寻人为爱好的任何其他人。

Textile Strap From Germany
02

更易使用,
更加舒适

JK9寻人胸背在搜索工作犬的主人中取得了巨大成功,所以这款改进的胸背带是根据实际经验所开发的。 有了这些创新,现在的胸背带在更轻松地使用它的同时对于狗来说也变得更为舒适。

03

创新弹力
牵引连接处

JK9寻人胸背的特点是享有专利的弹性牵引绳连接口,该连接口已被成功证明可以有效地抑制搜索时不必要的拉拽,因此能帮助在工作中的狗狗。

Kényelem és Hatékonyság
04

舒适
且有效

新一代JK9寻人胸背最引人注目的发展之一是其更窄且更符合犬体工学的贴合性胸垫。

05

为满足您的需求
而设计的

反光纤维已被添加到颈带,以增加UV橙胸背带的可见度。 根据执法机构的特定要求,还创造了黑色的胸背带。

在产品开发过程中,我们非常关注狗的健康和平稳运动。因此,犬用装备设计的一个重要目标是保护狗狗免受牵引绳带来的极小地亦或是猛烈地拖拽所造成的压力。 我们知道,对于服务犬和搜查犬来说平稳的运动尤为重要,为此,全新JK9寻人胸背配备了创新的弹性牵引带连接口,该连接口可防止牵引绳在狗狗工作期间对其运动和拉力带来的干扰,使它们可以更有效地专注于自己的任务,即寻找失踪人员。

久洛"御利斯"谢伯

JULIUS-K9®, 首席执行官
06

可全面
调整

为适应狗的运动,JK9寻人胸背主要包括三个部分:颈部元件,背部元件和胸垫。 脖子和胸部的带子用插扣固定,因此令胸背带更易穿脱。 基于其结构,可以在五个不同的位置调整胸背带的尺寸,因此可以完全适合狗的体型。

07

技术
和经验 

JK9寻人胸背是基于那些积极追求寻人要求的人的经验而创建的,并经过完善后可更好地满足工作犬及其主人的需求。

高能见度反射元件
全新,更符合犬体工学的胸垫
易穿脱
可定制更换式魔术贴
与专业寻人工作人员共同研发 
使用德国材料并欧盟制造
持续负载测试与创新
在犬用胸背带研发上拥有超过20年的经验
08

JK9寻人胸背
拥有4个尺寸和2个颜色可供选择

即便是为你的小型犬也可以选择适合的尺寸和风格

2 színben és 4 méretben kapható
2 színben és 4 méretben kapható
Vélemény 1

"我是一名救援人员,从2009年开始担任SAR K9团队的指导员。现在我是K9搜寻团队SLEDOPYT的负责人。 关于这款胸背带,我能说的是-它非常好,因为重量轻,对狗来说很舒适,也易于维护且拥有出色的卡扣。"

Lyubov Koshevaya

Vélemény 2

"感谢Julius-K9®,现在我们的狗狗在工作中才是最舒适的。 即使是最强壮的狗,这款胸背带也能始终确保将重力施于胸部而不是脖子上。 该胸背带能够完美贴合身型,并通过独立调节,以适合各种体型和大小的狗,而不会降低其质量。"

Lisa Gorenflo
- 寻人 - 英国首席领导者和拥有者

Our Partners:
Jobb felső csati Bal felső csati Nyaki heveder jobb oldal Nyaki heveder bal oldalt Fényvisszaverő elemek Zseblámpa tartó Nyaki elem Mellpárna Állítható összekötő elem Hasi heveder Cserélhető felirat Háti elem 1 Háti elem 2